Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Dan kunt u 4 dingen doen:

  • 1. In gesprek gaan met uw fysiotherapeut of een collega daarvan.
  • 2. Een klacht indienen bij de praktijk (bij Frida Kennis) via het klachtenformulier (klik hier).
  • 3. Een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF (klik hier).
  • 4. Uw klacht zal behandeld worden conform de richtlijnen van het KNGF.

Rechten:

De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener.

De brochure geeft een overzicht van de de belangrijkste rechten en plichten die in de WGBO zijn vastgelegd.