Wat is Oedeemtherapie/ Manuele Lymfedrainage?

Oedeemtherapie/ Manuele Lymfedrainage is een vorm van massage, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren, oftewel de waterhuishouding van het lichaam in balans te houden.

Het lymfestelsel zorgt voor een ideale leefomgeving voor alle lichaamscellen. Het zorgt voor het doorgeven van signalen van de zenuwen, verplaatsen van hormonen en bouwstoffen, maar ook het afvoeren van schadelijke stoffen en andere afvalstoffen van het lichaam.

Bij Manuele Lymfedrainage wordt een hele zachte druk uitgeoefend. De massage kan zorgen voor het verbeteren van de doorstroming van het lichaamsvocht en kan eventuele blokkades opheffen.

Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van de klacht. Indien nodig zal overleg worden gepleegd met de behandelend arts.

Manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder, zoals Daniëlle Schuur en Joyce Visser toepassen, is toepasbaar bij zeer veel klachten.

Heeft u een van de volgende klachten?

  • Zwellingen(oedeem), vochtophopingen, lymfoedeem
  • Zwellingen na een ongeval of na een operatie (ook cosmetische operaties en plastische chirurgie)
  • Opgezette benen tijdens de zwangerschap
  • Klachten aan het zenuwstelsel: M.S., gezichtsverlamming, migraine
  • Klachten als gevolg van stress: hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen
  • Keel-, neus-, en ooraandoeningen
  • Bloedcirculatiestoornissen: Glaucoom, etalageziekte, spataderen, open wonden (geen trombose)

Neem contact op met oedeemtherapeut Daniëlle Schuur of Joyce Visser.

 

Oedeemtherapie